DOM POLSKI
Bukareszt

versiunea in limba romana

ZWIAZEK POLAKOW W RUMUNII,
             DOM POLSKI - Bukareszt

versiunea in limba polona
ZARZAD

ZARZAD DOMU POLSKIEGO

Bogdan Mihai Polipciuc - prezes
Irena Petrica - wiceprezes
Gabriel Klimowicz – wiceprezes
Agnezia Mudrac – sekretarz
Otto Batovschi – skarnik
Irma Badina – członek
Aurelia Doru – członek
Wiszniewski Krzszytof - członek
Rusu Mihai - członek

KOMISJA REWIZYJNA

Iulian Vladislav - prezes
Adam Zielinski - członek
Luiza Podsudek-Bacanu - członek

ADMINISTRACJA

Iulian Halbedel
Lucia Halbedel

Irma Badina

Irma Badina

  Powered by: COMTEL Supernet