DOM POLSKI
Bukareszt
versiunea in limba romana

ZWIAZEK POLAKOW W RUMUNII,
             DOM POLSKI - Bukareszt

versiunea in limba polona
O NAS SAMYCH

Związek Polaków w Rumunii,Dom Polski – Bukarezst

Zgodnie z statutem, organizacja nasza reprezentuje i ochrania tożsamość narodową Polaków zamieszkałych w stolicy Rumunii. Wsp^$nota polska w Bukareszcie liczy ok. 500 członków. Część z nich urodziła się w Rumunii, Bukareszcie i pochodzi z rodzin polskich lub mieszanych. Druga część pochodzi ze współnoty polskiej w Bukowiny, północnego regionu kraju, gdzie zamieszkuje większość Polaków w Rumunii. Trzecia część rodaków w Bukareszcie, to Polacy urodzeni w Polsce, z różnych powodów osiedleni w Rumunii.


Zachowanie tożsamości narodowej i kontakty z Polską

Organizacja nasza staóe inicjuje różne akcje mające na celu zachowanie tożsamości narodowej swoich członków. Istnieją kursy języka polskiego dla członków Domu Polskiego, istnieje także szkoła polska (Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP) dostępna nie tylko dla dzieci obywateli polskich przebywających czasowo w Rumunii, lecz także dla dzieci miejscowej Polonii. Podobnie dzieci członków Domu Polskiego uczęstniczą w corocznym konkursie poezji Marii Konopnickiej współnie z innymi organizacjami polonijnymi. Konkursy odbywają się w Suczawie wiosną każdego roku. Każdego roku organizowane

są z pomocą Współnoty Polskiej dla dzieci polonijnych wycieczki do Polski i pobyty na koloniach letnich. W okresie wakacji każdego roku członkowie Domu Polskiego mogą uczęstniczyć w specjalnych kursach języka polskiego organizowanych w Polsce również z pomocą Współnoty Polskiej. Także, kiedy tylko staje się to możliwym, organizujemy odwiedziny kraju sprzodków. Organizatorką tych zbiorowych wycieczek stała się pani Jadwiga Halina Miklaszewska, będąca przewodniczącą Klubu Seniorów naszego Domu Polskiego.

Każdego roku z okazji Swiąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy członkowie Domu Polskiego spotykają sią, aby tradycjom narodowym stało sią zadość. Ambasada RP w Bukareszcie niezmiennie wydaje przyjęcie z okazji kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja, będącej Swiętem Narodowym, podobnie jak 11 listopada będącego Swiętem Niepodległości Polski. W obydwóch przyjęciach uczęstniczą przedstawiciele Domu Polskiego. Z oczywistych względów Dom Polski współpracuje z Instytutem Polskim w Bukareszcie, partycypując w większości imprez.


Polityka Domu Polskiego – Bukareszt

Dom Polski- Bukareszt jest członkiem Związku Polaków w Rumunii z siedzibą w Suczawie, organizacją reprezentującą wszystkich Polaków w Rumunii. Spośród członków Związku co cztery lata wybiera się do Izby Deputatów parlamentu rumuńskiego przedstawiciela mniejszości polskiej. Obecnie deputatem mniejszości polskiej jest Gherwazy Longher, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Związku Polaków w Rumunii.

Dom Polski – Bukareszt jest organizacją spoleczną, nie nastawioną na zysk, która, zgodnie ze statutem, nie zajmuje się polityką i zachowuje neutralność wobec wszystkich partii politycznych.

  Powered by: COMTEL Supernet